Kontakt

Margot Bis Grzegorz Gajda

Odrano Wola, ul. Osowiecka 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 755 79 66
Tel. kom.: +48 501 752 455 / +48 791 716 888 / +48 602 387 309
Wyślij

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów marki MARGOT BIS za granicą.

Cel projektu:promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:
– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 228 500.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 137 100.00 PLN Beneficjent:GRZEGORZ GAJDA MARGOT BIS